Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2019 08:43

Διακήρυξη για την σύναψη σύμβασης/σεων για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019 14:14