Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2019 13:09

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ : 35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36Η (ΠΕΤΡΩΝΑ-ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11Η (ΡΟΥΣΕΪΚΑ -ΣΠΟΛΑΙ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2019 15:44