Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 10:31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου Παροχή υπηρεσιών «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Προϋπολογισμός μέχρι του ποσού των 23.135,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κωδικός CPV : 79952000-2.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 12:08