Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 07:40

Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού (μηχανήματα) για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 08:16