Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 11:45

Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για την "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» του Καραμανδανείου Νοσοκομείου

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 17:38