Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 10:41

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ.διαγωνισμού άνω των ορίων για «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις υπηρεσίες της Π.Ε Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Α/Α 72798

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 11:30