//
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019 09:10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του έργου και β) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του ICON-WOMEN

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2019 13:11