Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019 14:12

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 219666/13767/19-7-2019 διακήρυξη για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019 16:18