Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 11:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής προγράμματος υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής προγράμματος υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης - Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2019, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός : μέχρι του ποσού των 6.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κωδικός CPV : 90921000-9

Κατάθεση προσφορών : έως 19-09-2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ.

Αποσφράγιση προσφορών : 19-09-2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:30 π.μ.

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 11:44