Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 13:09

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμόυ κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις για δράσεις του SPARC

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 15:07