Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 10:36

Δημόσια γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού/-ης συνεργάτη/-ιδας του Αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού & τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/-ης Συνεργάτη/-ιδας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη γνωστοποίηση.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 15:31