Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 10:45

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών του προγράμματος ICON-WOMEN, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.902,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 11:53