Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 08:09

«Συντήρηση - οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέxεια π.κ 2013ΕΠ 00100014) Υποέργο: Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 11:59