Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Νοέμβριος 2019 09:02

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

(Α΄ΦΑΣΗ).

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 01 Νοέμβριος 2019 14:21