Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Νοέμβριος 2019 09:43

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έτους 2019 Διεύθυνση Τεχνικών έργων – Π.Ε. Αχαΐας "με Π/Υ μέχρι του ποσού των 35.000,00 ευρώ - Α/Α 80785

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Νοέμβριος 2019 12:12