Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2019 13:14

Διαγωνισμός έργου: «Συντήρηση τμημάτων των επαρχιακών οδών: 17η, 21η, 23η, 24η, 25η, και 43η περιοχής Ναυπακτίας»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ:17Η ,21Η ,23Η , 24Η, 25Η , ΚΑΙ 43Η , ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2019 15:43