//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 09:41

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου "SPARC"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση των παραδοτέων Π1 «Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού σχετικά με το θέατρο σκιών και τελική παρουσίαση ως ενιαία ψηφιακή συλλογή» και Π2 «Παραγωγή ντοκιμαντέρ για το θέατρο σκιών», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 14:36