Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 09:12

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυσης-υπόδησης) για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας - προυπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αναρτά την με θέμα: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

14/01/2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 12:17