Σάββατο, 06 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 11:08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων για την κάλυψη επιφανειών συνολικά 285 τ.μ. σε χώρους της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών για εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων για την κάλυψη επιφανειών συνολικά 285 τ.μ. και συγκεκριμένα στους εξής χώρους: α) στην είσοδο του Διοικητηρίου, β) στην είσοδο προς την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού έμπροσθεν του χώρου των τουαλετών, γ) στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, δ) στο Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης"

Η Διαδικασία εκκινείτε με την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και διαρκεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 03 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ..

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 11:24