//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 05 Φεβρουάριος 2020 10:06

Δημοπράτηση του έργου "Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας" προϋπολογισμού 920.000€

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες εργασίες συντήρησης, άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας & των πρανών των οδών, εργασίες αποκατάστασης & βελτίωσης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της Επαρχιακής Οδού Ακράτας - Ζαρούχλας, συνολικού μήκους 37 χλμ, του Δήμου Αιγιάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Φεβρουάριος 2020 13:06