Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 11:23

Διακήρυξη καθαριότητας κτιρίων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Κάτω των ορίων, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. ΑΙτωλ/νίας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Βόνιτσα, Αστακός) και χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας (Δ/βάθμιας, Πρωτ/θμιας, ΚΕΔΔΥ), καθώς και το Κτίριο «ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ» στο Μεσολόγγι, συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.".

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

85939

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΑΜΕΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

27/02/2020. και ώρα 14:30 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ)

04/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 13:28