Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2020 10:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας για χρονικό διάστημα 2 ετών συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2020 12:43