Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 10:51

«Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο : Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης -Κατάκολο»

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 12:59