Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2020 11:28

Διακήρυξη 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το σχολ. έτος 2019-2020

Διακήρυξη 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 116.566,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Απρίλιος 2020 11:23