Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020 11:46

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση (προσωπικό ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών)

Επισυνάπτονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολόγησης των υποψηφίων για την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: Ω7ΜΝ7Λ6-Γ9Ε) που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) καθώς και οι πίνακες απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την 16η Απριλίου 2020. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (email) στο ΑΣΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020 15:58