//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 14:22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης της πράσινης βίβλου που αποτελεί παραδοτέο του έργου ΕSMARTCITY από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 14:48