//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2020 08:38

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ΙΜ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» με προϋπολογισμό 600.000€

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ΙΜ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» με προϋπολογισμό 600.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 88822.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2020 11:22