Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Μάιος 2020 21:45

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και την τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών κάλυψης υαλοστασίων της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνολικής δαπάνης ποσού 6.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Μάιος 2020 12:17