Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Μάιος 2020 17:34

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών της δομής του 2ου ΚΕΣΥ στην Πάτρα

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μάιος 2020 12:41