//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Μάιος 2020 10:36

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2020

Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 28.148,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2020.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 14:01