Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Ιούνιος 2020 12:12

Παράταση δημοπράτησης του έργου «Μέτρα αποκατάστασης και λοιπές εργασίες γεφυρών αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας»

Λόγω της αναστολής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ μετατίθενται οι ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών επί του διαγωνισμού.

 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες προσωρινά μέτρα αποκατάστασης και συντήρησης των γεφυρών του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας οι οποίες έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας. Οι γέφυρες παρουσιάζουν φθορές στον φορέα τους όσο και στα  προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείας. Επίσης το εν λόγω έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 11:30