Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Ιούνιος 2020 13:07

Δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση 11ης, 14ης και 15ης επαρχιακών οδών στο Δήμο Καλαβρύτων»

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επουλώσεις λάκκων με ασφαλτόμιγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της 11ης, 14ης και 15ης επαρχιακής οδού του Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Ιούνιος 2020 16:26