Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 08:59

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (δύο φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών κι ενός εξυπηρετητή) για τις ανάγκες του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET,» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 15:23