Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 09:41

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση, επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση στο τέλος της θερινής περιόδου της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (Seatrac), στην παραλία Κατακόλου για το έτος 2020

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση, επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση στο τέλος της θερινής περιόδου της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (Seatrac), στην παραλία Κατακόλου για το έτος 2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 13:49