Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούνιος 2020 13:45

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας (μίσθωση/κράτηση 35 δωματίων για 3 διανυκτερεύσεις), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.300,00 ευρώ, στα πλαίσια διοργάνωσης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας (μίσθωση/κράτηση 35 δωματίων για 3 διανυκτερεύσεις), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 6.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στα πλαίσια διοργάνωσης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδας «Regional Growth Conference (RGC)» που θα διεξαχθεί στην Πάτρα 2-4 Ιουλίου 2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούνιος 2020 15:52