Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούνιος 2020 11:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Ιούνιος 2020 15:02