Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 07:48

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ.διαγωνισμού άνω των ορίων για την«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας & έδρας της ΠΔΕ -Π/Υ έως 185.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 12:13