Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2020 10:28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της Π.Ε. Ηλείας σε Πύργο και Αμαλιάδα, διετούς διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε Πύργο και Αμαλιάδα, διετούς διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού έως 116.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2020 14:07