Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 14:44

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Εκτυπωτικών & Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εγκατεστημένα σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, προϋπολογισμού έως 84.000,00€ με Φ.Π.Α.»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 17:02