Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 13:40

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου, της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.803,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 16:34