Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Ιούλιος 2020 12:17

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του έργου CIAΚ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2020 13:58