Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 14:38

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύβασης για το έργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 12:20