Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 13:18

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του ΠΣ, της ΟΕ κλπ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 13:32