Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 08:43

1Η πρόσκληση της Π.Ε. Ηλείας για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2% και των δικαιωμάτων τροποποίησης δρομολογίων έως 8%) ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 4.073.306,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α..
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 10:46