Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2020 11:53

Διευκρινίσεις επι της αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/215079/4557 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης στα πλαίσια διογράνωσης του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου OLYMPIA FORUM I που θα διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/215079/4557 (ΑΔΑ: 9ΞΝΧ7Λ6-ΠΑΠ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης στα πλαίσια διοργάνωσης του διεθνούς αναπτυξιακού συνεδρίου «OLYMPIAFORUM Ι» που θα διεξαχθεί 18-20 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία.

1. Επιγραφές χώρου

Εκτυπώσεις αυτοκόλλητο σε kapaline 1cm, 1 όψη, με πλαστικοποίηση, άθροισμα 40τμ: Το μέγεθος πρέπει να είναι Α3

2. Τσάντες

1000 Τσάντες από non woven υλικό με τύπωμα: Οι τσάντες πρέπει να είναι με κράτημα ώμου, με τύπωμα δυο όψεων και διαστάσεις 41Χ37

3. Στυλό

2000 τεμάχια τύπου parker με τύπωμα: Το τύπωμα να είναι χάραγμα

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2020 13:01