Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2020 12:31

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση στα Διοικητήρια της Π.Δ.Ε. συστημάτων ανοικτής ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο και λογισμικού ελέγχου αυτών, μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2020 14:20