Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 08 Οκτώβριος 2020 12:20

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2020 09:44