Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020 08:13

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμου Μελίγκοβα - Αμβρακία Δήμου Θέρμου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας», Προϋπολογισμού: 800.000

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020 11:27