//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2020 12:15

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκατό (100) αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών για τη λειτουργία των υπηρεσιών έδρας & Π.Ε. Αχαΐας και μέχρι του ποσού των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2020 12:20