Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2020 14:41

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2020 15:58